1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

2. «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

3. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

4. «Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

5. «Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы»Қазақстан Республикасының Заңы

6. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту моделі

7. «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

8. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары

9. Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарлары

10. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламалары

11. Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары

12. Білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының нысандары

13. Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары

14. Жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормалары

15. Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидалары

16. Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарын бейнебақылау жүйелерімен жарақтау стандарттары және оларға қойылатын талаптар

17. Мектепке дейінгі білім беру саласында мемлекеттік қызметтер көрсету қағидалары

18. Орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің, оның ішінде электрондық нысандағы тізбесін бекіту туралы

19. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесі

20. Педагогикалық әдеп қағидалары